MOBIHEL антисиликоново почистващо средство low VOC

MOBIHEL антисиликоново почистващо средство low VOC е бързо-изпаряващ се продукт, с който се почиства повърхността преди боядисване. Употребата му спомага избягването на кратери и други дефекти по покритието.

Работа с MOBIHEL антисиликоново почистващо средство изисква ползването на ръкавици.

Не и за разрежда бои.

 
В съответствие с изискванията на ЕС пределното съдържание на летливи вещества (VOC) за даден вид материал категория II Б (а), подготвен за нанасяне е 850 г/л
VOC на MOBIHEL антисиликоново почистващо средство low VOC, подготвен за употреба е 810 гр./л.
5 години