MOBIHEL HYDRO почистващо средство

MOBIHEL HYDRO почистващо средство е продукт на водна основа за междуслойно почистване на повърхността. Включва се в процеса на боядисване със система за покритие.

Приложение:

MOBIHEL HYDRO почистващо средство се нанася на повърхността с хартиена или текстилна кърпа, която не оставя влакна и следи. За да бъде продължен процеса на боядисване е нужно повърхността да бъде напълно суха.

 
В съответствие с изискванията на ЕС пределното съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материал (категория II Б (а), подготвен за нанасяне, е 200 г/л.
VOC на MOBIHEL HYDRO почистващо средство, подготвен за употреба е 180 гр./л.
2 години