Почистващи средства

MOBIHEL HYDRO обезмаслител

MOBIHEL HYDRO обезмаслител е почистващо средство на водна основа. Предназначено е за перфектно почистване на ламарина преди боядисване. Използва се успешно и за почистване на бяджийски пистолети след употреба.

MOBIHEL HYDRO почистващо средство

MOBIHEL HYDRO почистващо средство е продукт на водна основа, предназначен за междуслойно почистване на повърхността в процеса на боядисване със система за покритие.

MOBIHEL антисиликоново почистващо средство low VOC

MOBIHEL антисиликоново почистващо средство low VOC е бързоизпаряващ се продукт, предназначен за почистване на повърхността преди боядисване. Употребата му спомага избягването на катери и други възможни дефекти по покритието.