MOBIHEL Aнтикор low VOC

Eднокомпонентно покритие на основата на модифициран колофон и каучук предназначено за защита на шасито на автомобила от удари на камъчета. Покртието е устойчиво към влиянието на сол, влага, масла и бензин.

Нанася се върху:

  • отшлифована и почистена стоманена ламарина.
 

Цвят:

Сив, черен.

Разклащане 40 пъти
3 – 5 бара 
2 – 3 слоя
мин. 5°C
20°C = 60 - 90 мин 
60 °C = 30 мин
В съответствие с изискванията на ЕС пределното съдържание на летливи вещества (VOC) за този вид материали (категория II Б (д), подготовени за нанасяне е 840 г/л.
VOC на MOBIHEL Aнтикор low VOC е 400 г/л.
1,5 година