MOBIHEL Aнтикор за защита на кухини low VOC

Eднокомпонентно покритие на основата на натурални и синтетични восъци с отлични антикорозионни свойства.  Нанася се с цел предпазване на кухини като прагове,вежди,греди и др.Върху него не се боядисва.

Нанася се върху:

  • стоманени повърхности
 

Цвят:

Жълто-кафяв

разклаща се минимум 40 пъти
4 - 6 бара
2 – 3 слоя
Мин. 15°C
20°C = 2 – 3 часа
60°C = 30 мин.
В съответствие с изискванията на ЕС пределно допустимото съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материал (категория II Б (д), подготвен за нанасяне, е 840 г/л.
VOC на MOBIHEL Aнтикор за защита на кухини low VOC 405 г/л.
2 години