COLOMIX грунд 5+1 и втвърдител COLOMIX 5+1

Серията COLOMIX се предлага като по-изгодна от финансова гледна точка алтернатива. Еднокомпонентен бързосъхнещ грунд COLOMIX грунд 5+1 е с трайни антикорозионни свойства. Подходящ е за нанасяне върху стоманена  и алуминиева повърхност, както и върху поцинкована ламарина. Продуктът се съчетава с втвърдител COLOMIX 5+1

Нанася се върху:

  • шлифована и почистена споманена повърхност
  • шлифована и почистена поцинкована ламарина
  • шлифована с финна шкурка или скочбрайт и почистена алуминиева повърхност
5:1
Pot life – 1h/ 20°C
20 – 25 сек.
DIN 53211 Φ4 / 20°C
1,3 - 1,5 мм
2 – 4 бара
25 – 30 микр. 
20°C = 1 час
60°C =15- 20 мин
Следваща обработка:
MOBIHEL 2K HS 4:1 Компактпраймър low VOC
MOBIHEL ПE кит фин (при необходимост)
Всички завършващи бои от програмата MOBIHELL
В съответствие с изискванията на ЕС пределното съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материал (категория II Б lв), подготвен за нанасяне е 780 г/л.
VOC 530 г/л.
1 година