MOBIHEL 2K еластик адитив VOC

MOBIHEL 2K еластик адитив VOC се добавя към компонент «A», за да се повиши еластичността на покритието. Спазва се обемно отношение 20 – 30% с продукти MOBIHEL 2K HS 2:1 безцветен лак low VOC или MOBIHEL 2K HS 4:1 Компактпраймър low VOC. След това в общия обем на сместа се добавя MOBIHEL 2K втвърдител в същото съотношение.
След добавяне на MOBIHEL 2K еластик адитив VOC времето за втърдяване на покритието се удължава.

Начин на прилагане:

  • Повредените пластмасови детайли се почистват добре с MOBIHEL почистващо средство за пластмаси low VOC.
  • Повърхността се грундира с MOBIHEL Грунд за пластмаси low VOC и MOBIHEL ПЕ кит за пластмаси.
  • В MOBIHEL 2К HS 4:1 Компактпраймър low VOC се добавя 20-30% MOBIHEL 2К еластик адитив VOC и сместа се нанася върху обработваната повърхност
  • За завършващо покритие се използва MOBIHEL HYDRO База и MOBIHEL 2К HS 2:1 безцветен лак low VOC, в който се добавя 20-30% MOBIHEL 2К еластик адитив VOC