MOBIHEL ПЕ Кит - течен low VOC

Двукомпонентен полиестерен течен кит, ефективно приложим за изравняване на големи неравности върху стоманена или китована ламарина.

Нанася се върху:

  • отшлифована и почистена стоманена ламарина и други китовани повърхности
 

Цвят:

Сив

MOBIHEL ПE втвърдител 500
По тегло 3,5%, по обем 5,0%
Жизнеспособност на сместа (Pot life)
30 – 40 мин / 20°C
MOBIHEL Антисиликоново почистващо средство low VOC
2,5 – 3,0 мм
2 – 4 атм.
1x = 150 микр.
5x = 750 микр.
5 мин.
20°C = 3 часа
60°C = 30 мин
10 мин
P120 – P220
Следваща обработка:
Всички 2K шприцкитове от програмата MOBIHEL
В съответствие с изискванията на ЕС пределно допустимото съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материал (категория II Б (д), подготвен за нанасяне, е 540 г/л.
VOC на MOBIHEL Aнтикор за защита на кухини low VOC е 300 г/л.
1 година