MOBIHEL 2K Втвърдител 700

MOBIHEL 2K Втвърдител 700

Продуктът се ползва като компонент към всички MOBIHEL 2K шприцкитове при температури на нанасяне между 18°C и 27°C.

MOBIHEL 2K шприцкит 3:1 universal low VOC
MOBIHEL 2K HS 4:1 Компактпраймър (шприцкит) low VOC
MOBIHEL 2K HS 4:1 Компактпраймър (шприцкит) зимен (WINTER) low VOC
2K материалите реагират с влагата, затова всички смесителни съдове и инструменти трябва да бъдат абсолютно сухи. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80 %
2 години