MOBIHEL 2K Втвърдител 750 W

MOBIHEL 2K Втвърдител 750 W

Продуктът се ползва като компонент към MOBIHEL 2K HS 4:1 Компактпраймър (шприцкит) зимен (WINTER) low VOC при температура на нанасяне между 5°C и 18°C.

MOBIHEL 2K HS 4:1 Компактпраймър (шприцкит) зимен (WINTER) low VOC
2K материалите реагират с влагата, затова всички смесителни съдове и инструменти трябва да бъдат абсолютно сухи. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80 %
2 години