MOBIHEL 2K HS 4:1 Компактпраймър (шприцкит) зимен (WINTER) low VOC

зимен шприцкит

Продуктът е едновременно грунд и шприцкит и притежава добра защита против корозия. Явява се разновидност на MOBIHEL 2K HS 4:1 Компактпраймър (шприцкит) low VOC по отношение на по-широкия температурен диапазон при работа. В комбинация с MOBIHEL 2К втвърдител 750 W може да се прилага при ниски температури до +5°C. В топлите месеци се препоръчва комбинация с MOBIHEL 2К втвърдител 700. Продуктът се отличава с изключително бързо съхнене (при дебелина 60 µm за около 1,5 часа, а при максимална дебелина от 180 µm – до 5 часа). Лесно се шкури, добре попълва налични кратери и малки дупчици по предходни слоеве и образува отлична основа за последващи слоеве бои и лакове.

Нанася се върху:

  • шлифована и почистена метална повърхност
  •  шлифовано и почистено старо покритие
  •  шлифована и почистена поцинкована ламарина
  •  шлифована и обработена с MOBIHEL ПЕ кит ламарина
 

Цвят:

Сив

MOBIHEL Антисиликоново почистващо средство low VOC
MOBIHEL 2K Втвърдител 750 W (при температури от 5 до 18°C) или
MOBIHEL 2K Втвърдите 700 (при температури от 18 до 27°C)
4:1 обемно съотношение спрямо втрърдителя
В незасъхнало състояние до 1 - 2h при 20°C
23 – 27 сек.
DIN 53211 Φ4 mm/20°C
MOBIHEL 2K Разрдител 2100 ( 10%) 
1,6 – 2,0 мм
2-4 бар
1 слой = 60 микр.
3 слоя =180 микр.
между отделните слоеве: 10 – 15 мин
преди сушене в камера: 15 – 30 мин 
MOBIHEL 2K Втвърдител 750 W (5 - 18°C)
MOBIHEL 2K Втвърдител 700 (18 - 27°C)
Съхнене при дебелина до 60 µm = 1,5 h
Съхнене при максимална дебелина 180 µm = 3 – 5 h
  При изпичане при 60°C - макс. дебелина 120 µm)
При дебелина 60 µm=20 min.
При дебелина 120 µm=30 min.
10 – 15 мин.
P 360 - 500
Р 600 – 1200
MOBIHEL PE кит ФИН (при необходимост).
Нанасяне на всички автомобилни бои MOBIHEL.
2K материалите реагират с влагата, затова всички смесителни съдове и инструменти трябва да бъдат абсолютно сухи. Относителната влажност на въздуха не трябва да превишава 80 %!
В съответствие с изискванията на ЕС пределното съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материал категория II Б (в), подготвен за нанасяне, е 540 г/л.
VOC на MOBIHEL 2K HS 4:1 Компактпраймър (шприцкит) зимен (WINTER) low VOC е 530 г/л.
18 месеца