Причини за дефектите и тяхното предотвратяване при нанасянето на вторични грундове

Образуване на мехури

Причини
 • недостатъчно изчакване между слоевете
 • много дебел слой
 • остатъци от вода от шлифоването в скрити места (ъгли, краища, сгьвки, декоративни планки и др.)
 • висока твърдост на водата при шлифоването
 • замърсен сгъстен въздух
 • много висока относителна влажност на въздуха (при 2К материалите над 80 %)
 • образуване на конденз поради температурни колебания
Предотвратяване
 • интервалът между слоевете не бива да бъде по-мальк от 10 мин / 20 °С
 • дебелина на единия слой максимум 80 мкм при "HS" вторичен грунд и максимум 40 мкм при "MS" вторичен грунд
 • преди обработване на повърхността по възможност да се демонтират детайлите
 • старателно да се продухват със сгъстен въздух
 • да се отстрани влагата от детайлите, които се шлифоват с вода, да не се оставя водата сама да се изпарява
 • сгъстеният въздух трябва да бъде сух и чист
 • да се поддържа постоянна температура и влажност, за да се избегне появяването на конденз

Следи от шлифоване в завършващото покритие

Причини
 • шлифоване на вторичния грунд с много груба шкурка
 • шлифоване на старото покритие с много груба шкурка
 • недостатъчна изолация на кита преди нанасяне набоята
 • нисък вискозитет на емайллака
Предотвратяване
 • да се използва шкурка със съответната градация
 • да се шлифоват грубите драскотини с тънка шкурка
 • шпаклованите участъци старателно да се изолират с вторичен грунд
 • да се спазва препоръчания вискозитет на завършващото покритие
Отстраняване на дефекти
 • шлифоване до ламарина и повторно нанасяне на вторичен грунд по инструкция