Техническа информация

 

MOBIHEL вторични грундове (шприцкитове)

  Съотношение на смесване с втвърдителя Работен вискозитет DIN 53211 0 4/20 °С Условия на пръскане Съхнене Шлифоване Вид на повърхността
MOBIHEL
Грунд low VOC
  20 - 25 сек
MOBIHEL
Грунд разредител
1,3 -1,5 мм 2 - 4 бара
1 слой = 25 - 30 микр.
20 °С = 1 час
60 °С = 15 - 20 мин
  Стоманена, поцинкована или алуминиева ламарина
MOBIHEL
вторичен грунд 3:1 универсал low VOC
3:1 MOBIHEL 2К втвърдител 700 или 1100
Срок на употреба = 1 - 2 часа
28 - 35 сек (разредител е необходим) 1,6 - 2,0 мм 2 - 4 бара
1 слой = 40 микр.
3 слоя = 120 микр.
20 °С = 1,5-5 часа
60 °С = 20 - 30 мин
сухо: Р360 - 500
мокро: Р600-1200
Стоманена, поцинкована или алуминиева ламарина и полиестерни материали
2К HS 4:1 компактпраймър low VOC 4:1
MOBIHEL
2К втвърдител 700
Срок на употреба = 1-2 часа
32 - 37 сек
MOBIHEL 2К
разредител 2100
1,6 - 2,0 мм 2 - 4 бара
1 слой = 60 микр.
3 слоя = 180 микр.
20 °С
= 1,5-5 часа
60 °С 20 - 30 мин
сухо: Р360 - 500
мокро: Р600-1200
Стоманена, поцинкована ламарина

 

Обработка на различни типове повърхности

Повърхност

Обработка и почистване
Стар емайллак Шлифоване или пясъкоструйина обработка, шкурка Р360-400, след това почистване с MOBIHEL Антисиликоново почистващо средство low VOC или MOBIHEL HYDRO Обезмаслител
Стоманена ламарина Шлифоване с шкурка Р 220 - 280, след това почистване с MOBIHEL Антисиликоново почистващо средство low VOC или MOBIHEL HYDRO Обезмаслител
Поцинкована ламарина Шлифоване с червена тънка мрежа "Scotch Brite", след това почистване с MOBIHEL Антисиликоново почистващо средство low VOC или MOBIHEL HYDRO Обезмаслител
Алуминий Почистване с MOBIHEL Антисиликоново почистващо средство low VOC или MOBIHEL HYDRO Обезмаслител, шлифоване с фина шкурка и отново почистване с MOBIHEL Антисиликоново почистващо средство low VOC или MOBIHEL HYDRO Обезмаслител
Пластмаса Почистване с MOBIHEL Почистващо средство за пластмаса low VOC

 

Изравняване на ламарина

Повърхност Шпакловка Вторичен грунд
Стар емайллак или стоманена ламарина MOBIHEL ПЕ кит или
MOBIHEL ПЕ кит SOFT или
MOBIHEL ПЕ кит универсал или
MOBIHEL ПЕ кит ALU
MOBIHEL 2К вторичен грунд 3:1 универсал low VOC или
MOBIHEL 2К HS 4:1 компактпраймър low VOC
Поцинкована ламарина MOBIHEL ПЕ кит универсал MOBIHEL 2К вторичен грунд 3:1 универсал low VOC или
MOBIHEL 2К HS 4:1 компактпраймър low VOC
Алуминий MOBIHEL ПЕ кит универсал MOBIHEL 2К вторичен грунд 3:1 универсал low VOC или
MOBIHEL Грунд low VOC и MOBIHEL 2К HS 4:1 компактпраймър low VOC
Пластмаса MOBIHEL ПЕ кит за пластмаса MOBIHEL Грунд за пластмаса low VOC и MOBIHEL 2К HS 4:1 компактпраймър low VOC