MOBIHEL ПЕ кит ALU

лак против надраскване

Двукомпонентна полиестерна изравняваща маса, с относително груба структура с добавка на частици алуминий (Alu).
Продуктът е предназначен за изравняване на големи участъци стоманена ламарина, като особено уместно е приложението му  в зоните на заваръчните шевове и участъците на капака на автомобила.

Приложение:

Преди нанасяне на MOBIHEL ПЕ кит universal повърхността се шлифова, почиства се от ръжда и се обезмаслява.

Цвят:

Сив

Срок за употреба след отваряне:
4 – 6 минути / 20°C
 
20 - 30 минути / 20°C
5 минути
P80 - P150
По- нататъшна обработка - всички 2K вторични  грундове от MOBIHEL програма
В съответствие с изискванията на ЕС, пределното съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материал категория II Б (б), подготвен за нанасяне е 250 г/л.
VOC на MOBIHEL Пе кит със стъкловлакна,  подготвен за употреба е 170 г/л 
1 година