Причини за дефекти и тяхното предотвратяване в процеса на китоване

 

Некачествено съхнене

Причини
 • недостатъчно количество втвърдител
 • висока относителна влажност на въздуха може да бъде причина за лошо съхнене, а също и за задиране на шкурката
 • слягане на материала
Отстраняване на дефекта
 • шлифоване до ламарината и повторно китоване по инструкцията

 

Петна на завършващото покритие

Причини
 • излишък на втвърдител в ПЕ кита
 • недостатъчно смесване на втвърдителя и кита
Предотвратяване
 • проверете добавянето на втвърдител
 • старателно размесете
Отстраняване на дефектите
 • да се шлифова до ламарината и да се китова по инструкцията

Пори в слоя на кита

Причини
 • неправилно китоване (наличие на въздух или дебел слой)
 • недостатъчно суха подложка
 • много тънък слой вторичен грунд
Предотвратяване
 • правилно смесвайте кита (с две шпакли)
 • минете с шпаклите няколко пъти върху едно и също място, за да изкарате въздуха от масата
 • за получаване на определена дебелина трябва да нанесете няколко тънки слоя
 • трябва добре да подсушите предходните материали
 • порите трябва старателно да се шлифоват или замажат с шпаклата
Отстраняване на дефектите
 • да се шлифова до ламарина и да се повтори шпакловането по инструкцията.

Следи от шлифоване

Причини
 • шлифоване на кита с много груба шкурка
 • шлифоване на старото покритие с много груба шкурка
Предотвратяване
 • да се използва шкурка със съответна грапавина
 • да се шлифоват грубите драскотини с фина шкурка
Отстраняване на дефектите
 • да се шлифова до ламарина и да се повтори шпакловането по инструкцията