MOBIHEL ПЕ кит със стъклени влакна (влакнест)

лак против надраскване

Двукомпонентна полиестерна изравняваща маса с изразена груба структура, предназначена за изравняване на големи участъци стоманена ламарина. Продуктът се ползва успешно и за изравняване на дупки от ръжда (до 1 см2).

Приложение:

Преди нанасяне на MOBIHEL ПЕ кит universal повърхността се шлифова, почиства се от ръжда и се обезмаслява.

Цвят:

Сив

Срок за употреба след отваряне:
7 – 11 минути / 20°C
 
20 - 30 минути / 20°C
5 минути
P80 - P150
По- нататъшна обработка - всички 2K вторични  грундове от MOBIHEL програма
В съответствие с изискванията на ЕС,  пределното съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материал категория II Б (б), подготвен за нанасяне е 250 г/л.
VOC на MOBIHEL Пе кит със стъкловлакна,  подготвен за употреба е 170 г/л 
1 година