MOBIHEL ПЕ кит за пластмаса

лак против надраскване

Двукомпонентна полиестерна изравяваща маса с относително груба структура и добра еластичност при шлифоване, предназначена за изравняване на участъци на пластмасови части ( брони, огледала, спойлери и др.)

Приложение:

Повърхността се почиства с MOBIHEL Почистващо средство за пластмаса low VOC и се напръсква с  MOBIHEL Грунд за пластмаса low VOC.

Цвят:

Светлосив

Срок за употреба след отваряне:
4– 6 минути / 20°C
 
20 - 30 минути / 20°C
5 минути
P150 – P220
По-нататъшна обработка:
Всички 2K вторични  грундове от MOBIHEL програма
В съответствие с изискванията на ЕС, пределното съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материал категория II Б (б), подготвен за нанасяне е 250 г/л.
VOC на MOBIHEL Пе кит със стъкловлакна,  подготвен за употреба е 170 г/л 
1 година