Техническа информация

MOBIHEL ПЕ китове

 

  Съотношение на смесване Срок за употреба
при 20 °С
Съхнене
при 20 °С
Шлифоване Предназначение
MOBIHEL
ПЕ кит
ПЕ кит SOFT
100 : 2 5 - 10 мин 20 - 30 мин сухо Р80-120 Изравняване на стоманени повърхности
MOBIHEL
ПЕ кит универсал
100 : 2 9 - 13 мин 20 - 30 мин сухо Р80-120 Изравняване на стоманени, поцинковани, алуминиеви и полиестерни повърхности
MOBIHEL
ПЕ кит със стъкловлакна
100 : 2 6 - 9 мин 20 - 30 мин сухо Р80-120 Грубо изравняване на стоманени ламарини и дупки от ръжда
MOBIHEL
ПЕ кит ALU
100 : 2 4 - 6 мин 20 - 30 мин сухо Р80-120 Изравняване на големи участъци ламарина, преди всичко участъци от заваръчни шевове и капака на автомобила
MOBIHEL
ПЕ кит фин
100 : 2 7 - 10 мин 20 - 30 мин сухо Р360-400
мокро Р600-800
Финно изравняване след 2К вторични грундове
MOBIHEL
ПЕ кит за пластмаса
100 : 2 4 - 6 мин 20 - 30 мин сухо Р360-400
мокро Р600-800
Изравняване на пластмасови детайли (брони, огледала, спойлери и др.)