Продукти за преход

хидро безцветна база

MOBIHEL HYDRO Безцветна база

Продуктът се прилага ефективно при боядисване с MOBIHEL HYDRO База по метода на боядисване чрез „преход” (преливане). MOBIHEL HYDRO Безцветна база се напръсква мокро по границите на повредения участък . След това върху слоя мокра MOBIHEL HYDRO Безцветна база се напръсква MOBIHEL HYDRO База с желания цвят. По този начин се осигурява правилна ориентация на металните частици.
разредител за преход 2400 voc

MOBIHEL 2K разредител за преход 2400 VOC

Продуктът се нанася в зоната между ремонтирания участък и старото покритие в процеса на боядисване по метода на «преход» (преливане).
Ползва се за преливане на бои и лакове на акрилна основа.
В MOBIHEL 2K MS или HS (2:1) безцветен лак, готов за пръскане,се добавя MOBIHEL 2K разредител за преход 2400 VOC  в съотношение 1:3. Сместа се напръсква само в зоната между повредения участък и старото покритие.

безцветна база

MOBIHEL Безцветна база

Продуктът се прилага ефективно при боядисване с MOBIHEL База MIX по метода на боядисване чрез „преход” (преливане). MOBIHEL Безцветна база се напръсква мокро по границите на повредения участък. След това върху слоя мокра MOBIHEL Безцветна база се напръсква MOBIHEL База MIX с желания цвят. По този начин се осигурява правилна ориентация на металните частици.