Двукомпонентна система за боядисване

полезна информация
Причини за дефектите и тяхното предотвратяване при двуслойно и трислойно боядисване

Mobihel двукомпонентна боя

Двукомпонентна акрилна авто боя MOBIFleet MIX

MOBIFleet е НОВА ефективна смесителна система, разработена от специалистите на HELIOS, осигуряваща на потребителите надеждна помощ при ремонта не само на леки автомобили, но и на товарен транспорт от различен вид – камиони и товарни цистерни, автобуси, ремаркета и др.
Mobihel двукомпонентна боя

MOBIHEL 2К акрилна авто боя MIX

MOBIHEL 2К акрилна авто боя MIX- ове са компоненти за приготвяне на високогланцови автобои. Те са произведени на основата на акрилна смола, високоустойчиви пигменти, разредители и спомагателни средства.
втвърдител 1100 за двукомпонентна боя

MOBIHEL 2K втвърдител 1100

Продуктът се прилага отлично в качеството си на компонент «Б» за втвърдяване на MOBIHEL 2K 2:1 безцветен лак anti scratch при работна температура от + 18°C до +27°C. Разновидности да продукта са MOBIHEL 2K втвърдител 1300 и MOBIHEL 2K втвърдител 1500, които действат съответно като бавен и бърз втвърдител.

разредител 2100

MOBIHEL 2K разредител 2100

Отличен разредител на MOBIHEL 2K материали. Използува се при температури от +18°C до + 27°C. Разновидности на продукта са MOBIHEL 2K разредител 2300 – бавен и MOBIHEL 2K разредител 2500 – бърз.
2К добавка за матиране

MOBIHEL 2К добавка за матиране

MOBIHEL 2К акрилна добавка за матиране емайлира, а MOBIHEL 2K MS 2:1 грундира. Максимално-добавяемото количество за пълно лаково покритие е 100%. Чрез добавяне на MOBIHEL 2K добавка за матиране защитните сили на боите намаляват и поради тази причина не препоръчваме матиране на цветови отсянки със слаби защитни сили.

Компетентните служители на Хелиософ ЕООД ще ви помогнат да направите разликата и да вземето удачно индивидуално решение.

структурна добавка фина

MOBIHEL структурна добавка – фина; груба

MOBIHEL структурна добавка – фина или груба се използва за обработка на пластмасови части, когато се цели постигане на типичен за пластмасата вид ( структура и мат-ефект). Тези добавки могат да бъдат използвани само в 2К топ слоеве или лакове. Могат да бъдат миксирани с всяка цветова отсянка, след като се вземе предвид, че влияят върху якостта на боята и не са подходящи за рамесване с бои със слаба здравина.

MOBIHEL структурна добавка – фина или груба се добавя в количество от 100% към компонент А, като се миксира така: 1 част от компонент А: 1 част добавка, а след това се смесва със втвърдител в съотношение 2:1.

Ако желаете допълнително да увеличите еластичността на покритието, можете да добавите 20-30% MOBIHEL 2K еластична добавка.