Авто бои

MOBIHEL по- богати от фантазия

Програмата Mobihel предлага цялостни решения за метални и пластмасови повърхности в автомобилната индустрия. Основното поле на търговска изява на продуктовата линия Mobihel са ЕС пазари.

През 2006г. Хелиос разработиха и нови продукти от програмата low VOC compliant, които отговарят на изискванията на европейска директива 42/2004. Хелиософ ЕООД осигурява на клиентите си устойчив бизнес успех, като предоставя достъп до качествени и изгодни продукти.

Ние следваме тенденциите на развитие, непрестанно актуализираме продуктовото портфолио и внасяме както нови формули, така и разнообразни цветови отсянки.

С нас се работи прекрасно. Факт.