Продукти за фасади - сравнителна таблица

1. Защита и декорация на бетонни повърхности – огради и цокли
2. Защита и декорация на бетонни повърхности
3. Защита и декорация на фасадни повърхности

1. Защита и декорация на бетонни повърхности – огради и цокли

Тип повърхност Небоядисана подложка Боядисана подложка
Подготовка на повърхността Изсушаване на бетона, отстраняване на праха и ронещите се частици, изравняване на повърхността с изравняващи замазки Отстраняване на старите покрития, които имат слаба адхезия, изравняване на повредените места; лека шлифовка на старите покрития, които имат добра адхезия; отстраняване на праха, маслата и ронещите се частици
Най-популярната като употреба система за лаково-бояджийско покритие за профилактична защита, бяла 1 x SPEKTRA акрилна импрегнация (ако повърхността не попива се използва SPEKTRA дълбока импрегнация)
2 x SPEKTRA акрилна боя за бетонни огради

1 x SPEKTRA акрилна импрегнация (използва се ако старото покритие се отстранява до основа)
2 x SPEKTRA акрилна боя за бетонни огради


2. Защита и декорация на бетонни повърхности

Тип повърхност Небоядисана подложка Боядисана подложка
Подготовка на повърхността Изсушаване на бетона, отстраняване на праха и ронещите се частици, изравняване на повърхността с изравняващи замазки Отстраняване на старите покрития, които имат слаба адхезия, изравняване на повредените места; лека шлифовка на старите покрития, които имат добра адхезия; отстраняване на праха, маслата и ронещите се частици
Най-популярната като употреба система за лаково- бояджийско покритие за профилактична защита, бяла 1 x SPEKTRA акрилна импрегнация (ако повърхността не попива се използва SPEKTRA дълбока импрегнация)
2 x SPEKTRA акрилна боя за бетон
1 x SPEKTRA акрилна импрегнация (използва се ако старото покритие се отстранява до основа)
2 x SPEKTRA акрилна боя за бетон

3. Защита и декорация на фасадни повърхности

Тип повърхност Груба повърхност – нова, изтрита мазилка и стара фасада Гладка повърхност – нова, загладена мазилка
Подготовка на повърхността Почистване(измиване с вода, пара под налягане и др.), отстраняване на ронещата се мазилка, ремонт на повредените участъци
Най-популярната като употреба система за лаково-бояджийско покритие 1 x SPEKTRA акрилна импрегнация
2 x SPEKTRA акрилна фасадна боя с влакна
1 x SPEKTRA акрилна импрегнация
2 x SPEKTRA акрилна фасадна боя
Препоръчителна система за лаково-бояджийско покритиеза висококачествена защита на фасадна повърхност   1 x SPEKTRA силиконава импрегнация
2 x SPEKTRA силиконава фасадна боя