Продукти за стени - сравнителна таблица

1. Защита и декорация на слабо използвани вътрешни стенни повърхности - тавани, спални, гаржи, избени помещения и др.
2. Защита и декорация на вътрешни стенни повърхности, изложени на силно натоварване и повърхности, при които е необходима високо-качествена защита, специални декоративни техники и ярки цветове - коридори, стълбищни протранства, офици, общественеи помещени и др.
3. Боядисване на петна, причинени от никотин, дим, вода, цветни моливи и др.
4. Боядисване на вътрешни повърхности, повредени от плесен

1. Защита и декорация на слабо използвани вътрешни стенни повърхности - тавани, спални, гаржи, избени помещения и др.

Тип повърхност Небоядисана подложка Боядисана подложка
Подготовка на повърхността Изсушаване на мазилката, почистване от праха Почистване, отстраняване на праха и ронещите се частици, ремонт на пукнатини и повредени места чрез минерални изравняващи замазки, шлифовани на гладките повърхности с фина шкурка
Най-популярна система за лаково-бояджийско покритие за слабо използвани повърхности, устойчивеи на сухо почистване 1 x SPEKTRA акрилна импрегнация
2-3 x SPEKTRA боя за вътрешни стени
1 x SPEKTRA акрилна импрегнация
2-3 x SPEKTRA боя за вътрешни стени
За лесно нанасяне и виска покривност препоръчваме 1 x SPEKTRA акрилна импрегнация
2 x SPEKTRA 2000 боя за вътрешни стени
1 x SPEKTRA акрилна импрегнация
2 x SPEKTRA 2000 боя за вътрешни стени
За мокро почистване на повърхността се препоръчва 1 x SPEKTRA акрилна импрегнация
2 x SPEKTRA миеща се боя за вътрешни стени
1 x SPEKTRA акрилна импрегнация
2 x SPEKTRA миеща се боя за вътрешни стени

NB: използването на SPEKTRA акрилна импрегнация е препоръчително ако повърхността е покрита с няколко стари слоя. Ако те са сладки и с добра адхезия, импрегнацията не би била препоръчителна. При изравняванена повърхността със шпакловка, старите непопиващи покрития е нужно да се шлифоват, като последващата стъпка е импрегнация.


2. Защита и декорация на вътрешни стенни повърхности, изложени на силно натоварване и повърхности, при които е необходима високо-качествена защита, специални декоративни техники и ярки цветове - коридори, стълбищни протранства, офици, общественеи помещени и др.

Тип повърхност Небоядисана подложка Боядисана подложка
Подготовка на повърхността Изсушаване на мазилката, почистване от праха Почистване, отстраняване на праха и ронещите се частици, ремонт на пукнатини и повредени места чрез минерални изравняващи замазки, шлифовани на гладките повърхности с фина шкурка. При изравняване на стени да се отстранявАт чрез шлифоване всички стари покрития.
Често използваните стени се замърсяват по–бързо, поради което за тях препоръчваме високо миеща се система за лаково-бояджийско покритие, устойчива на механично натоварване 1 x SPEKTRA акрилна импрегнация
2 x SPEKTRA вътрешна шпакловка с междинна и окончателна шпакловка
2 x SPEKTRA latex боя седефена/матова
1 x SPEKTRA акрилна импрегнация
2 x SPEKTRA вътрешна шпакловка с междинна и окончателна шпакловка
2 x SPEKTRA latex боя седефена/матова
За декоративна система на защита SPEKTRA Domflok.
(мокро почистване, устойчивост на механично натоварване)
1 x SPEKTRA акрилна импрегнация
2 x SPEKTRA вътрешна шпакловка с междинна и окончателна шпакловка
2 x SPEKTRA latex боя матова (или 2 x SPEKTRA акрилна фасадна боя)
1 x SPEKTRA Domflok лак (гланцов/полуматов) със SPEKTRA Domflok снежинки
1 x SPEKTRA акрилна импрегнация
2 x SPEKTRA вътрешна шпакловка с междинна и окончателна шпакловка
2 x SPEKTRA latex боя матова (или 2 x SPEKTRA акрилна фасадна боя)
1 x SPEKTRA Domflok лак (гланцов/полуматов) със SPEKTRA Domflok снежинки
За мокро почистване на повърхността се препоръчва 1 x SPEKTRA акрилна импрегнация
2 x SPEKTRA вътрешна шпакловка с междинна и окончателна шпакловка
2 x SPEKTRA latex боя матова
1 x SPEKTRA Domflok лак перлен
1 x SPEKTRA акрилна импрегнация
2 x SPEKTRA вътрешна шпакловка с междинна и окончателна шпакловка
2 x SPEKTRA latex боя матова
1 x SPEKTRA Domflok лак перлен

3. Боядисване на петна, причинени от никотин, дим, вода, цветни моливи и др.

Тип повърхност Небоядисана подложка Боядисана подложка
Подготовка на повърхността Изсушаване на мазилката, почистване от праха, ронещи се частици други замърсявания Исушаване на мазилката, почистване на праха, ронеяите се частици, ремонт на пукнатините и повредените места чрез минерални, заравняващи замазки, шлифоване на много гладките повърхности с фина шкурка
  2 x SPEKTRA антиникотинова боя
2 x SPEKTRA антиникотинова боя

4. Боядисване на вътрешни повърхности, повредени от плесен

Тип повърхност Повърхност, повредена от плесен
Подготовка на повърхността 2 x SPEKTRA биоцидно средство Sanitol
След изсъхванене на повърхността да се отстрани плесента по механичен начин. Повърхността да се почисти от прах и друго замърсяване. Повредените участъци да се изравнят чрез минерални заравняващи замазки.
Най- популярната като употреба система за лаково- бояджийско покритие за профилактична защита, бяла 1 x SPEKTRA акрилна импрегнация
2 x SPEKTRA боя за стени на кухни и бани
Профилактична защита в други цветове, с лесно нанасяне 1 x SPEKTRA акрилна импрегнация
2 x SPEKTRA миеща се боя за вътрешни стени (за профилактична защита към боята се добавя SPEKTRA защита от плесен)

NB: използването на SPEKTRA акрилна импрегнация е препоръчително ако повърхността е покрита с няколко стари слоя. Ако те са сладки и с добра адхезия, импрегнацията не би била препоръчителна. При изравняванена повърхността със шпакловка, старите непопиващи покрития е нужно да се шлифоват, като последващата стъпка е импрегнация.