Продукти за дърво - сравнителна таблица

Продукти за защита и декорация на строителни дърводелски изделия

1. Покрития с лазурен лак (повърхността остава видима)
2. Покрития с боя и лак (сртуктурата на дървесината се скрива)
3. Защита и декорация на паркет
4. Защита и декорация на стенни дървени обшивки с лазурен лак (структурата на дървото остава видима)
5. Защита и декорация на стенни дървени обшивки с боя и лак (сртуктурата на дървесината се скрива)
6. Защита и декорация на стенни дървени панели с лазурен лак (структурата на дървото остава видима)
7. Защита и декорация на стенни дървени панели с с боя и лак (сртуктурата на дървесината се скрива)
8. Защита на скелета на покрива
9. Декорация на градинска мебел и дървена ограда с лазурен лак (структурата на дървото остава видима)
10. Декорация на градинска мебел и дървена ограда с емайлак (структурата на дървото се скрива)

1. Покрития с лазурен лак (повърхността остава видима)

Тип повърхност Нова повърхност Ремонт на боядисани повърхности
Подготовка на повърхността Изсушаване, шлифоване, отстраняване на смоли и замърсяване с NITRO разредител Шлифоване, отстраняване на замърсяванията; При необходимост е удачно запълването на пукнатини с TESSAROL акрилен кит за дърво
Бои на основата на разредители
Приоритетно използваната система за лаково-бояджийско покритие
1 x BORITEX база
1 x BORITEX лазур
2 x BORITEX лазурна UV защита
1 x BORITEX лазур
1-2 x BORITEX лазурна UV защита
Бои на основата на водни свързващи вещества 1 x BORI акрилна базисна защита
2 x Bori акрилен лак-лазура с UV защита
1-2 x Bori акрилен лак-лазура с UV защита

2. Покрития с боя и лак (сртуктурата на дървесината се скрива)

Тип повърхност Нова повърхност Ремонт на старо покритие
Подготовка на повърхността Изсушаване, шлифоване, отстраняване на смоли и замърсяване с NITRO разредител Пълно отстраняване на старото покритие или шлифоване на цялата повърхност, отстраняване на замърсяването; При необходимост е удачно запълване на пукнатините с TESSAROL акрилен кит за дърво
Бои на основата на разредители
Приоритетно използваната система за лаково- бояджийско покритие
1 x BORITEX база
1 x BORITEX лазур
2 x BORITEX лазурна UV защита
1 x BORITEX лазур
1-2 x BORITEX лазурна UV защита
Бои на основата на водни свързващи вещества 1 x BORI акрилна базисна защита
2 x Bori акрилен лак-лазура с UV защита
1-2 x Bori акрилен лак-лазура с UV защита

3. Защита и декорация на паркет

Тип повърхност Нова повърхност Ремонт на старо покритие
Подготовка на повърхността Изсушаване, шлифоване, отстраняване на смоли и замърсяване с NITRO разредител Пълно отстраняване на старото покритие или шлифоване на цялата повърхност, отстраняване на замърсяването; При необходимост е удачно запълване на пукнатините с TESSAROL акрилен кит за дърво
Лакове на основата на разредители
IDEAL 2K киселинен лак за паркет
IDEAL 2K киселинен лак за паркет
За повишена устойчивост на механичното натоварване препоръчваме IDEAL 2K полиуретанов лак за паркет IDEAL 2K полиуретанов лак за паркет
Лакове на основата на водни свързващи вещества IDEAL Воден лак за паркет VAL
IDEAL Воден лак за паркет VAL
За повишена устойчивост на механичното натоварване препоръчваме IDEAL 2K полиуретанов воден лак за паркет IDEAL 2K полиуретанов воден лак за паркет

4. Защита и декорация на стенни дървени обшивки с лазурен лак (структурата на дървото остава видима)

Тип повърхност Нова повърхност Ремонт на боядисани повърхности
Подготовка на повърхността Изсушаване, шлифоване, отстраняване на смоли и замърсяване с NITRO разредител Шлифоване, отстраняване на замърсяванията
Бои на основата на разредители
Приоритетно използваната система за лаково-бояджийско покритие

1-2 x BORITEX лазур

1 x BORITEX лазур
Бои на основата на водни свързващи вещества
За разкошен блясък на повърхността в рзлични цветови отсянки
2 x Bori акрилен лак-лазура с UV защита 2 x Bori акрилен лак-лазура с UV защита
За повърхности със подчертан блясък в естествения цвят на дървесината TESSAROL акрилен лак TESSAROL акрилен лак

5. Защита и декорация на стенни дървени обшивки с боя и лак (сртуктурата на дървесината се скрива)

Тип повърхност Нова повърхност Ремонт на боядисани повърхности
Подготовка на повърхността Изсушаване, шлифоване, отстраняване на смоли и замърсяване с NITRO разредител Пълно отстраняване на старото покритие или цялостно шлифоване на повърхността и отстраняване на замърсяванията
Бои на основата на разредители
Приоритетно използваната система за лаково-бояджийско покритие
2 x Bori акрилен лак-лазура с UV защита
(бял, зелен, син)
2 x Bori акрилен лак-лазура с UV защита
(бял, зелен, син)
За постигане на ефект на цялостно прикриване на дървесинната структура 1 x Tessarol акрилен грунд за дърво
2 x Tessarol акрилен емайллак
1 x Tessarol акрилен грунд за дърво
1-2 x Tessarol акрилен емайллак

6. Защита и декорация на стенни дървени панели с лазурен лак (структурата на дървото остава видима)

Тип повърхност Нова повърхност Ремонт на боядисани повърхности
Подготовка на повърхността Изсушаване, шлифоване, отстраняване на смоли и замърсяване с NITRO разредител Шлифоване, отстраняване на замърсяванията
Бои на основата на разредители
Приоритетно използваната система за лаково-бояджийско покритие
1 x BORITEX база
1 x BORITEX лазур
2 x BORITEX лазурна UV защита
1 x BORITEX лазур
1-2 x BORITEX лазурна UV защита
Бои на основата на водни свързващи вещества 1 x BORI акрилна базисна защита
2 x Bori акрилен лак-лазура с UV защита
1-2 x Bori акрилен лак-лазура с UV защита

7. Защита и декорация на стенни дървени панели с с боя и лак (сртуктурата на дървесината се скрива)

Тип повърхност Нова повърхност Ремонт на боядисани повърхности
Подготовка на повърхността Изсушаване, шлифоване, отстраняване на смоли и замърсяване с NITRO разредител Цялостно шлифоване на старото покритие или шлифоване на цялата повърхност, отстраняване на замърсяването
За да се подчертае видимо естествената красота на сртуктурата на дървесината 1 x BORI акрилна базисна защита
2 x Bori акрилен лак-лазура с UV защита
(бял, зелен, син)
1-2 x Bori акрилен лак-лазура с UV защита
(бял, зелен, син)
За да се скрие структурата на дървесината в унисон 1 x Tessarol акрилен грунд за дърво
2 x Tessarol акрилен емайллак
1 x Tessarol акрилен грунд за дърво
1-2 x Tessarol акрилен емайллак

8. Защита на скелета на покрива

Тип повърхност Нова повърхност Ремонт на старо покритие
Подготовка на повърхността Шлифоване и елиминиране на замърсяванията Внимателно почистване, шлифоване и отстраняване на повреденото покритие
  1 x BORI акрилна базисна защита
За силно увредено покритие:
1 x BORI акрилна базисна защита

9. Декорация на градинска мебел и дървена ограда с лазурен лак (структурата на дървото остава видима)

Тип повърхност Нова повърхност Ремонт на покритие с лазурен лак
Подготовка на повърхността Изсушаване, шлифоване, отстраняване на смоли и замърсяване с NITRO разредител
При необходимост е удачно запълването на пукнатини с TESSAROL акрилен кит за дърво
Шлифоване, отстраняване на замърсяванията
При необходимост е удачно запълването на пукнатини с TESSAROL акрилен кит за дърво
Бои на основата на разредители
Приоритетно използваната система за лаково-бояджийско покритие
1 x BORITEX база
1 x BORITEX лазур
2 x BORITEX лазурна UV защита
1 x BORITEX лазур
1-2 x BORITEX лазурна UV защита
Бои на основата на водни свързващи вещества 1 x BORI акрилна базисна защита
2 x Bori акрилен лак-лазура с UV защита
1-2 x Bori акрилен лак-лазура с UV защита

10. Декорация на градинска мебел и дървена ограда с емайлак (структурата на дървото се скрива)

Тип повърхност Нова повърхност Ремонт на покритие с лазурен лак
Подготовка на повърхността Изсушаване, шлифоване, отстраняване на смоли и замърсяване с NITRO разредител
При необходимост е удачно запълването на пукнатини с TESSAROL акрилен кит за дърво
Шлифоване, отстраняване на замърсяванията
При необходимост е удачно запълването на пукнатини с TESSAROL акрилен кит за дърво
Бои на основата на разредители
Приоритетно използваната система за лаково-бояджийско покритие
1 -2 x Tessarol грунд за дърво
2 х Tessarol емайллак
1 x Tessarol грунд за дърво
1-2 х Tessarol емайллак
Бои на основата на водни свързващи вещества 1-2 x Tessarol акрилен грунд за дърво
2 x Tessarol акрилен емайллак
1 x Tessarol акрилен грунд за дърво
1-2 x Tessarol акрилен емайллак